Våra tjänster

Med 30 års erfarenhet i branschen vet vi vad som krävs för att din kamin ska ge dig den värme som krävs om vintrarna. Säkerhet och kvalité är av yttersta vikt för oss, därför erbjuder vi 5 års garanti på alla våra kaminer. Vi utför alltid våra arbeten enligt de standarder som finns och vi hjälper er hela vägen. Om ni har några ytterligare frågor så är ni varmt välkomna att höra av er till oss.

Skorstenar

Vi erbjuder moderna, certifierade skorstenssystem för de flesta ändamål, från villor och flerbostäder till industriella anläggningar. En rätt anpassad skorstenslösning är en förutsättning för en effektiv och säker eldning, oavsett typ av eldstad. Därmed är skorstenen en av de allra viktigaste delarna i en byggnad. Vid valet av skorsten tas hänsyn till typ av eldstad, bränsletyp, skorstenslängd, kanaldimension mm. Olika förutsättningar gäller exempelvis för eldning med ved, pellets, spannmål etc. Vår erfarenhet och kompetens står till kundernas förfogande för att vi tillsammans skall hitta den optimala lösningen beträffande både säkerhet och funktion.

Skorstensrenovering

En skorsten utsätts för stora yttre och inre påfrestningar. Fukt och kyla kan tära hårt på det yttre murverket, men det är insidan som utsätts för den mest extrema påverkan. Kraftiga temperaturskillnader, påverkan av sot och tjära, kondensfukt, mekaniskt slitage vid sotning etc. Självklart är en skorsten byggd för att tåla rejäla påfrestningar, men felaktig eldning och dåligt underhåll kan kraftigt förkorta livslängden och i västa fall innebära en brandfara. När skador uppstått finns det alternativa metoder för att återskapa en trygg och säker funktion. Reparation genom glidgjutning av rökkanalen då man täcker insidan med ett skikt av keramisk tätmassa, eller installation av rostfritt insatsrör som utgör en helt ny rökkanal. Valet av metod kan vara beroende av såväl skadornas art som omfattning, typ av eldstad etc.

Dragreglering

I många hem med kamin eller öppen spis kan det uppstå problem, såväl när brasan ska tändas som under eldningen. Vad som skulle bli en mysig brasa blir istället en källa till irritation. Problem med tändning, inträngande rök, sotat glas eller eld som slocknar skapar inte precis någon mysstämning.
Orsakerna kan vara flera. Fel handhavande av eldstaden, fuktig ved, dålig tillförsel av förbränningsluft, konstant undertryck i rummet p g a exempelvis mekanisk ventilation etc. Men det finns hjälpmedel för att skapa ett bättre drag i skorstenen i form av allt från rökgasfläktar till vindflöjlar och snurror av olika slag. Men problemet kan också vara det omvända, d v s för kraftigt drag i skorstenen eller kraftigt varierande dragförhållanden. Med för kraftigt drag i skorstenen sjunker effekten, resultatet blir att man delvis ”eldar för kråkorna”.
Det här problemet kan avhjälpas genom installation av draglucka som automatiskt styr draget i skorstenen med hänsyn till yttre och inre tryckförhållanden.

Ventilation

Dåliga ventilationskanaler kan åtgärdas genom installation av insatsrör eller genom glidgjutning. Vi tillverkar produkter för båda metoderna. Fungerande ventilation är av stor betydelse för inomhusklimatet. I värsta fall kan dålig ventilation inte bara vara en olägenhet utan t o m en hälsofara. Gamla, dåliga murade kanaler kan ofta lätt göras funktionsdugliga genom installation av flexibla insatsrör eller i vissa fall glidgjutning. Förutom kanalrenovering kan förbättrad ventilation åstadkommas genom installation av dragförbättrare i form av landysnurran. En enkel åtgärd som ger bra resultat.