Scan-Line 80 Keramik

36 013 kr

Scan-Line 80, 80XL
Scan-Line 80 och 80XL baseras på Hetas uppskattade Scan-Line 800-kaminer. Brännkammaren är mycket effektiv och lättanvänd, och ger synlig förbränning med stora lågor. Dessutom ger kaminen optimal funktion redan från 2 kW. Scan-Line 80 och 80XL består av stora plattor av massiv täljsten eller keramikplattor som enkelt monteras på brännkammarens stålhölje.